Thứ Ba, Tháng Sáu 18, 2024

Trang chủ

[section label=”Slider” padding=”0px”]

[ux_slider]

[ux_image id=”456″ image_size=”original”]

[ux_image id=”131″ image_size=”original”]

[/ux_slider]

[/section]
[section label=”Section-de-thi-hot” padding=”0px” height=”0px”]

[row padding=”20px 0px 0px 0px”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 7px 0px 0px” class=”div-danh-muc”]

[ux_text font_size=”1.25″ line_height=”1.35″]

DANH MỤC

[/ux_text]
[ux_products_list products=”4″ show=”featured”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ divider=”0″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”13px 0px 0px 0px” border=”13px 15px 12px 13px” border_margin=”8px 0px 12px -3px” class=”tin-dau-tien”]

ĐỀ THI HOT

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”47″ posts=”3″ show_date=”false” excerpt_length=”22″ image_height=”102%” image_width=”21″ image_size=”original” text_align=”left” text_size=”small” text_padding=”10px 9px 33px 18px”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

MỚI CẬP NHẬT

[ux_products columns=”1″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”4000″ products=”4″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”section -3 hinh” border=”1px 0px 0px 0px” border_margin=”-2px 0px 0px 0px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”1406″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”1407″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”1408″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”section-yeu-cau” padding=”0px” class=”section-yeu-cau”]

[row]

[col span__sm=”12″ class=”section-thu” visibility=”hide-for-medium”]

KHÓA ÔN LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT 2024 CẤP TỐC ĐĂNG KÝ NGAY

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”ANH VĂN” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”20px” class=”section-tour”]

ANH VĂN

[divider align=”center” width=”100{c08abebdfe61db6b0e15718946130a186c1bc51318e5f61720e819eae0bdb79a}” height=”2px”]

[ux_products style=”normal” depth=”1″ slider_nav_style=”simple” auto_slide=”4000″ show=”featured” text_align=”left” text_padding=”9px 0px 0px 0px”]

[blog_posts style=”overlay” depth=”1″ title_style=”uppercase” show_date=”text” image_height=”144%” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” image_hover=”zoom”]

[/section]
[section label=”Chủ điểm ngữ pháp” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”20px” class=”section-tour”]

CHỦ ĐIỂM NGỮ PHÁP

[divider align=”center” width=”100{c08abebdfe61db6b0e15718946130a186c1bc51318e5f61720e819eae0bdb79a}” height=”2px”]

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”1″ cat=”37″ products=”4″ text_align=”left”]

[/section]
[section label=”các môn khác” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”20px” class=”section-tour”]

ÔN THI TNPT

[divider align=”center” width=”100{c08abebdfe61db6b0e15718946130a186c1bc51318e5f61720e819eae0bdb79a}” height=”2px”]

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”1″ products=”4″ orderby=”rand” show=”featured” text_align=”left”]

[/section]
[section label=”tài liệu” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”20px” class=”section-tour”]

TÀI LIỆU HỌC

[divider align=”center” width=”100{c08abebdfe61db6b0e15718946130a186c1bc51318e5f61720e819eae0bdb79a}” height=”2px”]

[ux_products style=”normal” type=”row” depth=”1″ products=”4″ orderby=”rand” show=”featured” text_align=”left”]

[/section]
[section label=”các môn khác” class=”section-cam-nhan” visibility=”hide-for-small”]

[row]

[col span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[title style=”center” text=”các môn khác”]

[ux_slider]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[testimonial]

Phan Thị Hương – Singapore – Malaysia

Với 6 ngày mà tôi có thể thăm quan tìm hiểu về 2 đất nước phát triển nhất DNA. Hy vọng sẽ được đồn hành cùng AVITOUR trong hành trình sắp tới của mình

[/testimonial]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[testimonial]

Lê Thị Dung – Tour Singapore 4 ngày

Mình cũng không văn vẻ cũng chả nói được nhiều Nói chung là mình xin bầu 1 phiếu cho KNTour, nếu có cơ hội đi du lịch sẽ chọn KNTour là địa chỉ đáng tin cậy của mình.

[/testimonial]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[testimonial image=”236″]

Phạm Quỳnh Mai

Mặc dù chưa được đến tham quan công ty xem như thế nào nhưng qua Facebook thì thấy với một đội ngũ toàn những người trẻ mà đã làm được như vậy thì quá tốt rồi ạ…hài lòng trong chuyến đi và sau chuyến đi vẫn quan tâm đến khách hàng như vậy là rất

[/testimonial]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[testimonial image=”237″]

Trần Thanh Phương

4N3D tai Quang Binh trải nghiệm cùng AVITOUR Lần đầu tiên đi tour, cứ nghĩ rằng đi tour thì phải theo lịch trình có sẵn rồi đông đúc, nhưng không tất cả mọi thứ đều đưa các thành viên đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác

[/testimonial]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”đề thi thử-ôn tập chuyên đề” class=”section-diem-den” visibility=”hide-for-small”]

[row col_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ class=”diem-den” visibility=”hide-for-small”]

[tabgroup event=”hover”]

[tab title=”đề thi thử”]

[blog_posts style=”vertical” type=”layout_post_1″ columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”48″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”45″ image_height=”56.25%” image_width=”43″ text_align=”left”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ class=”div-no-padding”]

[blog_posts style=”vertical” type=”layout_post_1″ col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”48″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”56.25%” image_width=”35″ text_align=”left” text_size=”xsmall”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”ôn tập chuyên đề”]

[blog_posts style=”vertical” type=”layout_post_1″ columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”46″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”45″ image_height=”56.25%” image_width=”43″ text_align=”left”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ class=”div-no-padding”]

[blog_posts style=”vertical” type=”layout_post_1″ col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”46″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”69%” image_width=”34″ text_align=”left” text_size=”xsmall”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]
[tab title=”bí kíp làm đề”]

[blog_posts style=”vertical” type=”layout_post_1″ columns=”1″ columns__md=”1″ cat=”47″ posts=”1″ show_date=”false” excerpt_length=”45″ image_height=”56.25%” image_width=”43″ text_align=”left”]

[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ class=”div-no-padding”]

[blog_posts style=”vertical” type=”layout_post_1″ col_spacing=”xsmall” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”47″ posts=”6″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”56.25%” image_width=”35″ text_align=”left” text_size=”xsmall”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/tab]

[/tabgroup]
[row_inner padding=”20px 0px 0px 0px”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

VIDEO

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=x856kpeO5Qk&t=393s”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

CLIP

[blog_posts style=”badge” type=”row” columns=”2″ columns__md=”1″ cat=”54″ posts=”4″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”56.25%” image_overlay=”rgba(14, 1, 1, 0.41)” text_align=”left” text_size=”small” text_bg=”rgba(255, 246, 246, 0)” text_color=”dark”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[ux_image id=”304″]

[ux_image id=”305″]

[/col]

[/row]

[/section]

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.